השירות הווטרינרי במועצה האזורית עמק יזרעאל מודיע על מבצע עיקור / סירוס וחיסון כנגד מחלת הכלבת בקרב חתולי רחוב, ביישובי המועצה 

 לא מזניחים- מטפלים בחתולי הרחוב! מבצע עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב ממשיך. 34 ישובים ברחבי המועצה כבר הצטרפו. עכשיו  תורכם!

איך המבצע מתנהל?

1. אם ידוע לכם על מקבץ חתולי רחוב שאינם מסורסים / מעוקרות , צרו קשר עם הנהלת היישוב.
בכל יישוב תפורסם הודעה על מועד פתיחת המבצע ועל מועד סיומו.
2. ביום המבצע לוכדים מסורים ומקצועיים ילכדו את  חתולי הרחוב ויעבירו אותם למרפאה וטרינרית לעיקור/סירוס , חיסון כנגד מחלת הכלבת וסימון.
3. לאחר התאוששותם החתולים, יוחזרו למקום ממנו נאספו.

למה אנחנו עושים זאת?

אנו, בשירות הווטרינרי של המועצה, רוצים להקל על סבלם של חתולי הרחוב באמצעות הפחתת המלטות לא מבוקרות, להפחית את הסיכון הבריאותי העלול להיגרם מהם ולשפר את איכות חייהם והן את איכות חייכם. 

איך יודעים אם חתול ברחוב הוא "בוגר" המבצע?

כל החתולים שישתתפו במבצע יסומנו על ידי קיטום קצה אוזנם, בהרדמה מלאה, עם סיום העיקור/הסירוס והחיסון.

*בעלי חתולים מסורסים/מעוקרות מתבקשים לסמן אותם באופן ברור, באמצעות קולר או סרט,  כדי שישוחררו מיד לאחר לכידתם ולא יכללו במבצע .
* בעלי הכלבים נדרשים לקשור את כלביהם ולוודא שאינם משוטטים ברחבי היישוב בעת המבצע.


במסגרת המבצע תשתתף המועצה במחיר הטיפול בכל חתול/ה כאמור.

השתתפות המועצה תהיה בסך 50% מעלות הטיפול סירוס / עיקור וחיסון עפ"י הצעת המחיר שניתנה לזוכים במכרז שפורסם ביום 24.03.2020 .

המועצה תקצבה את השתתפותה בסך 160,000 ₪ לשנת 2021 . בחירת האזורים והיישובים בהם יבוצע עיקור / סירוס וחיסון חתולי רחוב תעשה ע"י השירות הווטרינרי הרשותי, האזורים / קבוצות החתולים ייבחרו בהתאם למצב בשטח ולמקסום התועלת שבמבצע, הן לחתולים והן לתושבים ולסביבה.

תנאי המבצע

1 . המבצע יחל ב- 06 יוני 2021 ויימשך עד 31 דצמבר 2021 או עד גמר התקציב (המוקדם מבניהם).
2 . הנהלת היישוב תודיע למנהלת השירות הוטרינרי, ד"ר גלית וונדר, על כוונתה להשתתף במבצע על ידי מילוי הטופס המתאים, המצורף לקול קורא זה.
3. השתתפות המועצה בטיפול בכל חתול תהייה בגובה 50% ממחיר הטיפול ולא יותר מ- 114.5 ₪ לחתול/ה.
4. (א) ביישובים בהם קיים הסדר בין היישוב לבין הרופא הוטרינר הפרטי ייעשה התאום עם מנהלת השירות הוטרינרי, ד"ר גלית וונדר וההתקשרות מול הווטרינר הפרטי תיעשה על ידי היישוב באופן עצמאי.
(ב) תשלום ההשתתפות של המועצה ייעשה לאחר דיווח על הביצוע בטופס "אישור ביצוע ", הצגת חשבונית עבור הרופא הוטרינר הפרטי המבצע וטופס דיווח אקסל אשר יתקבל מהרופא המבצע. העברת דרישת זיכוי לאגף כספים יתבצע עפ"י חישוב של 99.5 ₪ לחתול )הווטרינר יקבל את תרכיב החיסון ללא תשלום ע"ח המועצה בסך 15 .)₪ הזיכוי יועבר לתקציב היישוב.
5. (א) ביישובים אשר לא קיים בהם הסדר עם רופא וטרינר פרטי, ייבצע קבלן חיצוני שזכה במכרז לשנת 2020 ד"ר שטפן בורדושל.
(ב) הקבלן יחייב את המועצה לפי סה"כ חתולים שבוצע בהם עיקורסירוס וחיסון כנגד כלבת והמועצה תחייב ב 50% את היישוב , מחיר עיקורסירוס וחיסון כל חתול 229 ₪ כולל תרכיב חיסון.
6 . המחיר כולל לכידת החתולים על ידי הקבלן לקיחתם לקליניקה, ביצוע עיקור או סירוס וחיסון כנגד כלבת ושחרורם במקום לכידתם.
7. המבצע יתואם ויבוצע על ידי מזכירות היישוב / הנהלת היישוב באחריותו ובהסכמתו, כפי המתבקש.
8 . לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל גב' מירי מלכה, מזכירת האגף , דוא"ל mirim@eyz.org.il ו/או אל מנהלת השירות הוטרינרי , ד"ר גלית וונדר בדוא"ל: galitw@eyz.org.il

בקשה להשתתפות במבצע מיצי 2021

mitzi.pdf