אנו מזמינים את יישובכם להצטרף לפרויקט – ישוב מקדם בריאות.

מהו ישוב מקדם בריאות? זהו ישוב שקיבל על עצמו לפעול למען בריאות תושביו ורואה בקיום פעילות קהילתית כלי לקידום מטרות חברתיות, תרבותיות ובריאותיות.

משנת 2012, מועצה אזורית עמק יזרעאל שמה לה למטרה לקדם ולשפר את בריאות התושבים. על אף סגירתה של התכנית אפשריבָּרִיא ברמה הלאומית והיעדר מתן תקציבים מהמדינה, הוחלט להמשיך את פועלה של התכנית במועצה וזאת לנוכח התרומה של התכנית לעשייה היישובית ולקידום בריאות התושבים.

מטרות הפרויקט:

  1. העלאת המודעות לחשיבות ניהול אורח חיים בריא בדגש על תזונה ופעילות גופנית.

  2. הרחבה וגיוון הפעילות הקהילתית בתחומים הקשורים לבריאות.

  3. הנגשה של מזונות בריאים ופעילות לקידום אורח חיים בריא לתושבי היישוב. להפוך את הבחירה הבריאה לבחירה הקלה.

תנאים מחייבים ליישוב*:

  • מחויבות אישית של הועד המקומי להוביל מדיניות מקדמת בריאות ביישוב.

  • מינוי מוביל תכנית יישובית לקידום אורח חיים פעיל ובריא.

  • הקצאת משאבים תקציביים ואנושיים: גיוס תושבים מקומיים שתחום עיסוקם פעילות גופנית ותזונה ורתימתם לתוכנית.

  • ביצוע של מגוון פעילויות בתחום הפעילות הגופנית והתזונה לאורך זמן ולא כפעילות נקודתית.

  • יצירה והטמעה של סביבה מקדמת אורח חיים פעיל ובריא (כיבוד/אוכל בריא, איסור עישון במקומות ציבורים, סימון שבילי הליכה וכד').

בשנת 2019, אנו מציעים שתי חלופות ליישובים לתמיכה וסיוע במימון פעילות קידום בריאות:

עלות כוללת

ע"ח הישוב

ע"ח המועצה

6,000 ₪

3,000 ₪

3,000 ₪

10,000 ₪

5,000 ₪

5,000 ₪

 

להצטרפות לפרויקט יש להעביר את הנספח המצורף לחן זרצקי, במייל: chenz@eyz.org.il

עד ה- 10.03.2019. לפרטים נוספים: 04-6520709

מספר הישובים בתכנית מוגבל- מהרו להירשם!

תנאים מחייבים וטופס הרשמה