בהתאם לסעיף 145(א) בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 (להלן - הצו), הונחו לעיון הציבור העתקים מפנקסי הבוחרים של כל הישובים במועצה האזורית עמק יזרעאל בצורך הבחירות שיתקיימו ביום 24/12/2013 למועצה, לראש המועצה, לועדים המקומיים בכל הישובים הלא שיתופיים וכן, בכפוף להחלטת שר הפנים, לועדים מקומיים בישובים שיתופיים.

מקומות הנחת הפנקסים ושעות העיון:

משרד מנכ"ל המועצה 08:00-13:00 וביישובי המועצה לפי המפורט בקבצים המצורפים.

 

מרכז מידע טלפוני ארצי:
במהלך כל ימי הצגת הפנקס יפעל מרכז מידע טלפוני להצגת פנקס הבוחרים (כולל מענה אוטומטי, מענה קולי ושירות מסרונים (SMS) ופקסים) שמספרו: 1-800-800-508.
המידע שיימסר על-ידי מרכז המידע הוא האם הפונה מופיע או לא מופיע בפנקס הבוחרים ביישובו.
השירות יפעל במהלך כל 10 ימי הצגת הפנקס (28/8-8/9/2013).

 

ההודעות לישובים השונים - נמצאות אצל מורן ניר מזכירת מזכירות מנכ"ל.