בצה"ל ייפתחו מאות קלפיות צבאיות ביחידות צה"ל וקלפיות ניידות במוצבים זאת על מנת לאפשר לכם לממש את זכות ההצבעה, תוך כדי מילוי המשימות השוטפות של צה"ל. ההצבעה בקלפיות הצבאיות נעשית באמצעות מעטפות כפולות, פתק ההצבעה מוכנס למעטפת הצבעה אשר מוכנסת למעטפה חיצונית עליה מצוינים פרטי הבוחר

הקלפיות הצבאיות יפעלו ביום הבחירות בשעות 21:00-08:00, ויש להתעדכן מראש במיקום הקלפיות ביחידה/ביחידה הסמוכה, ובשינויים בשעות הפעילות שלהן, אם יש כאלו.

כל חייל רשאי להצביע גם במקום מגוריו, כל עוד הוא אינו מצביע פעמיים בשני מקומות שונים.

בשל המספר הרב של רשימות המועמדים - ההצבעה בקלפי צבאית נעשית באמצעות פתק ריק, עליו רושם הבוחר את בחירתו באופן ידני (הפתקים אינם מוכנים מראש, כמו בבחירות לכנסת), ולכן תועמד לרשות המצביעים חוברות הכוללות שמות מועמדים ורשימות מכל האזורים.

בכל יחידה ימונה קצין בחירות יחידתי, אשר יופקד על קיום סדרי ההצבעה ביחידה, אליו יוכלו לפנות בכל נושא.

לפרטים נוספים באתר צה"ל - לחצו כאן

הצבעת חיילים