במסגרת תמיכה ושיפור שירותי הדת ביישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל, אנו קוראים למזכירי/ות הישובים רכזי /ות קהילה להפנות את בקשתכם לתקצוב צרכי הדת ביישוב.

תמיכה תוענק עבור:

  • שיפוץ מקוואות

  • עירובין

  • בתי כנסת –הנגשת בית הכנסת למתפללים ושיפור תנאי המתפללים.

  • אספקת תשמישי קדושה – כגון מחזורים, סידורים, טליתות וכו'

  • תרבות יהודית ומסורת ישראל –הרצאות ושיעורים במחשבת ישראל, תנ"ך, אירועים סביב חגי ישראל, נסיעות לאתרים בעלי זיקה למסורת וכד'.

מועד אחרון להגשת בקשות: סוף חודש מרץ  2018 

על פי הדרישות ובהתאם למשאבים, יוכן תקציב מאוזן והוגן, לטובת קידום צרכי היישובים.

המועצה הדתית תעשה כמיטה יכולתה להשתתף עם היישובים בקידום הפרויקטים.

בקשות יש להפנות למועצה הדתית האזורית, טל. 04-9930494 050-6396006, mdey@bezeqint.net