אחוזת ברק, גבעת אלה, הושעיה
עדי, שמשית, תמרת
 
לפי סעיף 17(ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, ובהתאם לקביעת המודד הכללי על ידי שר הפנים, אני מודיעה כי בבחירות שייערכו בכ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018), האזור זכאי לבחור למועצה שני נציגים.

 בברכת שנה טובה,

לאה מרקו

מנהלת הבחירות למועצה האזורית עמק יזרעאל

תאריך: כ"ב אלול תשע"ט ( 02 ספטמבר 2018)